Årsredovisning 2011
  • ?language_menu-print
  • Svenska
  • English
  • Nettoomsättningen för 2012 uppgick till 199 MSEK (192)
  • Resultatet efter skatt blev -45 MSEK (-244)  
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,33 SEK (-1,89)
  • Årets kassaflöde blev -18 MSEK (-57)
  • Försäljningen av digitala pennor svarade för 59 procent (50) av nettoomsättningen
  • Förvärv av 100% av aktierna i Ubiquitous Systems Ltd samt Xpaper-teknologi från Talario

 

 

" Vi förändrar vårt företag: vi gör Anoto enklare, öppnare och lättare att göra affärer med, och vi fokuserar på att uppfylla våra slutkunders behov."

 

                                                       Stein Revelsby

                                                       VD, Anoto Group AB

 

VD-ordet