Årsredovisning 2011
  • ?language_menu-print
  • Svenska
  • English

Ledande befattningshavare

James Shannon

SVP SW Dev & Chief Architect
Född 1972
Anställd sedan 2013
Aktieinnehav: 1,947 902 aktier i Anoto Group AB

150 000 personaloptioner
Utbildning: Oundle & UCL, England

 

 

Karl Wiersholm

CFO

Född 1963
Anställd sedan 2015
Aktieinnehav: 2 300 000 peronaloptioner
Utbildning: BBA Finance, MS Accountancy Taxation, and JD 

 

Brian SLade

SVP Sales
Född 1968
Anställd sedan 2015
Aktieinnehav: -
Utbildning: Business Administration with an emphasis on Finance, Cal Poly Pomona California

 

Max Marinissen
EVP Global Sales
Född 1958
Konsult sedan 2012
Aktieinnehav: 150 000 personaloptioner
Utbildning: Bachelor of Economics, Hanzeehogeschool
Nederländerna

 

Eduardo Canto
SVP Business Development New Business
Född 1974
Anställd sedan 2012
Aktieinnehav: 150 000 personaloptioner
Utbildning: Civilekonom

 

Petter Ericson
CTO
Född 1971
Anställd sedan 1993
Aktieinnehav: 160 000 aktier i Anoto Group AB

150 000 personaloptioner
Utbildning: Teknisk fysik, Lunds Tekniska Högskola, Sverige

 

Thomas Lövskog

SVP HW Dev & System Architect
Född: 1968
Anställd sedan 2012
Aktieinnehav: 150 000 personaloptioner

Utbildning: Elektronik och datateknik med alternativ mekatronik, Högskolan i Halmstad 

 

Pietro Parravicini
SVP Global Operations
Född: 1965
Anställd sedan 2001
Aktieinnehav: 1 500 aktier i Anoto Group AB

150 000 personaloptioner
Utbildning: Magister i Corporate Accounting and Financial management, AKAD, Zurich, Schweiz

 

Stein Revelsby
CEO
Född 1962
Anställd sedan 2011
Aktieinnehav: 900 000 aktier i Anoto Group AB,
4,6 miljoner personaloptioner
Utbildning: MBE Handelshöyskolen, BI, Norge

 

Anders Sjögren

SVP Research
Född 1974
Anställd sedan 2003
Aktieinnehav: 10 aktier i Anoto Group AB

150 000 personaloptioner
Utbildning: MSc, Teknisk fysik, PhD, fysik, laser, optik, Fakulteten för teknik vid Lunds universitet

Tom Webb

COO

Född 1956

Anställd sedan 2015
Aktieinnehav: -
Utbildning: BBA, Informations system University of Texas, Arlington