Årsredovisning 2011
  • ?language_menu-print
  • Svenska
  • English

Styrelse

HENRIC ANKARCRONA

Styrelsemedlem
Oberoende
Född 1945
Styrelsemedlem sedan 2015
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och kassadirektör i Stiftelsen Stockholms Sjukhem och ett antal andra stiftelser, styrelseledamot i Arisaig Global Consumer Fund mfl; kommendator i Johanniterorden i Sverige, senior advisor i Söderberg & Partners

Innehav: 1000 000 aktier i Anoto Group AB
Utbildning: Civilekonom HHS, MSc Stanford Business School, universitetsstudier i humaniora

 

JOONHEE WON

Styrelsemedlem
Anses inte oberoende i förhållande till större aktieägare
Född 1965
Styrelsemedlem sedan 2014

Övriga uppdrag: VD för TStone Corporation. TStone Corporation ägs av Aurora Investment Ltd som i sin tur äger 22.01 miljoner aktier i Anoto Group AB

Innehav: 0 aktier i Anoto Group AB
Utbildning: MBA, Harvard Graduate School, USA

 

ANTONIO MUGICA

Styrelsemedlem

Anses inte oberoende i förhållande till större aktieägare
Född 1955
Styrelsemedlem sedan 2014

Innehav: 0 aktier i Anoto Group AB
Övriga uppdrag: VD Smartmatic International

 

JÖRGEN DURBAN

Styrelseordförande
Oberoende
Född 1956
Styrelsemedlem sedan 2010
Innehav: 1 789 267 aktier Anoto Group AB
Utbildning: Jur kand, Stockholms Universitet, Sverige